Takip Edin Stabil Kalın

Sistemin izlenmesini ve arıza teşhisini kolaylaştıran bu sistem kaynak tasarrufu ile çevre dostu hale getirilebilir. Süreç takibi ile sürdürülebilirlik sağlanır ve daha yüksek verim alınır.

Klasik Yapıdan Modern Yapıya

Mevcut klasik sisteminizi endüstri 4.0 yapısına uyarlamak adına vereceğimiz hizmet iş amacınıza zarar vermeden gerçekleştirilip müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir.

Analiz Süreci

Otonom Robotlar

Robotlar aracılığı ile üretimlerden insan kaynaklı hatalardan oluşan zararları minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Tasarım ve Yazılım

Güvenlik

Endüstri 4.0 ile gelen kolaylık ve yeniliklerin yanında bir o kadar önemli güvenlik meselesini yakından inceliyoruz.

Test ve Kontrollerin Yapılması

Test ve Kontrollerin Yapılması

Otonom olarak üretim yapan bir fabrika'da sistemin düzenli çalışması her zamankinden daha çok önem arz etmekdedir.

Uygulanabilirlik

Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Örneğin ürünler ile imalat makinelerinin birbirleriyle nasıl haberleşebileceklerini göstermek için sabun şişelerinden faydalanmaktadır. Boş sabun şişelerinin üzerinde radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri vardır ve bu etiketler aracılığı ile makinelerin şişelerin rengini tanıması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başından itibaren dijital ortamda saklanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem olarak ortaya çıkmaktadır.

Endüstri 4.0’ın Avantajları

  • Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
  • Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması
  • Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması
  • Daha yüksek verimliliğin sağlanması
  • Üretimde esnekliğin arttırılması
  • Maliyetin azaltılması
  • Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi